IJsduiker 890

Evenals de kleinere IJsduiker 740 is de IJsduiker 890 een double-ender en gebaseerd op de lijnen van de voormalige vissersboten van de Shetland eilanden. Van deze prachtige, overnaads gebouwde houten boten werden de Sixareens  gebruikt  voor de visserij op open zee. De IJsduiker 890 gaat in aluminium gebouwd worden, wordt onzinkbaar en geschikt om kustwateren (vaargebied C) te bevaren.

Over Sixareens en hun gebruik

Sixareens waren de open boten die tot het einde van de 19e eeuw vanaf de Shetland eilanden werden gebruikt voor de visserij op open zee tot ongeveer  60 mijl uit de kust.
Aangekomen bij de visgronden werden kilometers lange lijnen met duizenden haken uitgezet voor de vangst van leng en kabeljauw.
Voor de voortstuwing beschikten de boten over een enkel vierkant zeil en zes roeiriemen, waarvan bij ongunstige wind veelvuldig gebruik van werd gemaakt.
Noorse invloeden hebben een belangrijke rol gespeeld bij de ontwikkeling van de Sixareen.  In eerste instantie werden de boten in Noorwegen gebouwd en overgevaren naar de Shetlands. Later werd het hout uit Noorwegen geïmporteerd om er zelf de boten van te bouwen. Echter de Noorse invloeden op de vormgeving en bouwwijze zijn altijd onmiskenbaar gebleven.

Ons nieuwe ontwerp

Voor ons ontwerp hebben we o.a. gekeken naar de houten Sixareen “Vaila Mae” welke door het Shetland Museum nieuw gebouwd is en in juni 2008 te water werd gelaten.
Omdat  onze boot voornamelijk als zeilboot ontworpen is, hebben wij  het lijnenplan aangepast om de zeileigenschappen te optimaliseren. Zo hebben we de boot breder gemaakt en het onderwaterschip achter wat voller.  Het lage vrijboord midscheeps, voortkomend uit het feit dat er met deze boten veel geroeid werd, hebben we verhoogd ten behoeve van de zeewaardigheid.
Evenals de oorspronkelijke boten heeft onze boot een ondiepe doorlopende kiel, waarin in ons geval tevens een zwaardkast geplaatst is.  In deze zwaardkast draait een massief stalen midzwaard van 5 cm dik, dat om galvanische corrosie te voorkomen geïsoleerd wordt opgehangen. In de kiel wordt voor en achter de zwaardkast ook nog loodballast aangebracht. Dit  in plaats van de stenenballast die de vissers vroeger meenamen om deze over boord te gooien naarmate er meer vis gevangen was.
Anders dan de geheel open Sixareens krijgt onze boot een voor-en achterdek en 40 cm brede gangboorden. Onder de dekken en gangboorden komen luchtkasten en bergruimtes.
De midzwaardkast blijft onder de kuipvloer, zodat er een ruime kuip zonder obstakels ontstaat.
In plaats van de acht houten gangen bouwen wij de boot  met vijf aluminium gangen per kant. Deze gangen worden overnaads gelast.
In plaats van het oorspronkelijke enkele vierkante zeil wordt onze boot getuigd met twee masten. Aan de grote voorste mast wordt een gaffelgrootzeil en een fok gevoerd. Aan het  ongestaagde bezaanmastje komt een driehoekig zeiltje. We denken dat dit een mooie en hanteerbare tuigage is, welke gemakkelijk aan veranderende  weersomstandigheden aan te passen is zonder dat de zeilbalans verstoord wordt.
Deze tuigage kan eventueel nog uitgebreid worden met een boegspriet waarop dan een extra voorzeil gevoerd kan worden.
Voortstuwing op de motor kan plaatsvinden door middel van een in een bun geplaatste buitenboordmotor of door een kleine binnenboordmotor welke onder een houten omkasting in de kuip zal komen.

Gebruiksmogelijkheden

In de eerste plaats is onze Sixareen  ontworpen als een open boot die geschikt is om ,ook met minder gunstige weersomstandigheden, veilig ruimer water te bevaren .  In Nederland denken wij dan aan het IJsselmeer en het Waddengebied en in de ons omringende landen bijvoorbeeld aan de kusten in het Oostzeegebied en van de Britse eilanden.
Omdat de boot met opgetrokken midzwaard slechts 70 cm diep steekt is ook ondieper water geen probleem. We verwachten dat de boot met (deels) opgetrokken midzwaard ook aan de wind nog goed blijft varen dankzij de lange doorlopende kiel. Op iets dieper water kan het midzwaard al gauw geheel naar beneden en heeft dan met de daarin aanwezige ballast zijn maximale effect.
In onze ogen is de boot prima geschikt om langere tochten mee te maken. De ruime kuipvloer biedt zeker slaapplaats aan vier volwassenen en onder het voordek en onder de gangboorden is voldoende droge bergruimte. De kuip zal dan tijdens het overnachten moeten worden afgedekt met een dektent.
Bij het gebruik voor dagtochten is het goed mogelijk om met groepen van maximaal 10 personen met de boot te varen. De langs banken van 300 cm lang aan weerszijden van de kuip bieden voldoende zitruimte.
Het forse vrijboord en de diepliggende kuipvloer vergroten de veiligheid wanneer er met kleine kinderen gevaren wordt. Daarbij heeft een open boot veel meer bewegingsruimte dan een kajuitboot van dezelfde afmetingen.

Voorlopige Specificaties

  • lengte over dek             8.90 cm
  • breedte                        2.82 cm
  • diepgang                      0.70/1.20 cm
  • gewicht zeilklaar    ca.  1800 kg
  • ballastgewicht       ca.    600 kg
  • zeiloppervlak                 33.4 m2

Globale prijsindicatie

  • casco                                € 18.650,=
  • zeilklaar zonder motor         € 34.250,=

Prijzen zijn incl. btw