Info en visie

BOTEN,  SCHOONHEID EN FUNCTIONALITEIT

Op het water is al jaren de tendens waarneembaar dat pleziervaartuigen steeds groter en lelijker worden. Duidelijk is dat dat de vormgeving van veel boten vooral bepaald wordt door het interieur dat er in moet passen. En aan die interieurs worden steeds hogere eisen gesteld. Gevolg is dat boten niet alleen groter maar ook volumineuzer en vooral motorboten daarbij steeds hoger worden.
Dat terwijl boten zich toch bij uitstek lenen om heel erg mooi te zijn. Een scheepsromp die zich licht door het water verplaatst en zich soepel in golfslag gedraagt, heeft onder water uit zichzelf mooie vloeiende lijnen en als deze lijnen zich boven water voortzetten, ontstaat bijna vanzelf iets dat er mooi en harmonieus uitziet.
Wij vinden dan ook dat het lijnenplan van een schip, ofwel vorm van romp en opbouw, het allerbelangrijkste is. En voor zeilboten hoort daar een mooi passend en effectief zeilplan bij. De double-enders van Iain Oughtred vinden wij typisch boten met een prachtige elegante romp gecombineerd met daar mooi bijpassende tuigages en dan met name de loggertuigen.

Naast het uiterlijk vinden wij functionaliteit belangrijk. Wij streven er naar om mooie, goed varende boten te ontwikkelen die sober maar functioneel uitgerust zijn. Wat bij ons betekent: alles wat onnodig is weglaten en dat wat wel aanwezig is zo effectief mogelijk laten functioneren.
Om dat te bereiken zeilen we zelf zoveel mogelijk en onder alle omstandigheden met onze boten. Dit om alles uitgebreid te testen en indien nodig verbeteringen aan te brengen.
Wij vinden zelf dat we er met bijvoorbeeld het Visdiefje in geslaagd zijn om een boot te ontwerpen en te bouwen, waarbij eenvoud, functionaliteit en prestaties optimaal samengaan. Het Visdiefje is een kleine boot sober uitgevoerd met een enkel loggerzeil, maar zeilt op alle koersen voortreffelijk en laat zich niet imponeren door slechte weersomstandigheden met veel wind.

ALUMINIUM ALS BOOTBOUWMATERIAAL

Onze aluminium boten worden gebouwd van de zeewaterbestendige kwaliteit AlMg4.5Mn. De treksterkte van deze legering benaderd die van scheepsbouwstaal, maar heeft een soortelijk gewicht van 2,75 tegenover staal 7,8. Aluminium is dus bij dezelfde plaatdikte bijna 3 keer lichter dan staal. Daarom is aluminium voor het bouwen van kleine, lichte maar toch sterke boten een buitengewoon geschikt bouwmateriaal.

Aluminium vormt van zichzelf een beschermende oxydelaag welke het oxydatieproces stopt. Theoretisch is het dan ook niet nodig om een beschermende verflaag aan te brengen. Zelfs op zout water zal de oxydatie, ook onder water , zo langzaam verlopen dat een beschermende verflaag niet nodig is. Maar onder water is zeker bij schepen die langdurig in het water liggen een aangroeiwerend verfsysteem aan te bevelen. Boven water kan men om esthetische redenen een verfsysteem aanbrengen.

Wel moet bij aluminium terdege rekening worden gehouden met het gevaar van galvanische corrosie. Galvanische corrosie kan plaatsvinden als er contact is tussen het aluminium en eventuele andere metalen en dan met name koperhoudende metalen en er tevens een stroomgeleidende vloeistof aanwezig is. In dit geval  zoet of zout water, waarbij zout water de beste stroomgeleider is, zodat op zout water de kans op en de gevolgen van galvanische corrosie het grootst zijn.
Omdat onze boten geheel van aluminium zijn en het enige andere gebruikte metaal het RVS is van bevestigingsmateriaal, beslag en verstaging is er weinig gevaar van galvanische corrosie te duchten. Wel is het aan te bevelen om, zeker op zout water, RVS onderdelen en bevestigingsmaterialen geisoleerd aan te brengen.

Samengevat kan worden gesteld dat zeewaterbestendig aluminium door zijn sterkte, lage soortelijk gewicht en corrosie bestendigheid in veel gevallen het best denkbare bootbouwmateriaal is. Wel is het bouwen van een aluminium romp duurder dan bijvoorbeeld het bouwen van een polyester romp. Het bouwen van een aluminium romp is ambachtelijk handwerk, terwijl polyester rompen fabrieksmatig geproduceerd worden.
Daar staat tegenover dat een aluminium romp veel sterker (zeker bij puntbelasting) en uiteindelijk ook veel duurzamer is.

HET UITERLIJK VAN ALUMINIUM

Naast wat er al opgemerkt is over de perfecte mechanische eigenschappen van aluminium als bootmateriaal, kan je van aluminium zeggen dat het uiterlijk in onbehandelde vorm, zeker ten opzichte van hout, een kille uitstraling heeft. Daarom behandelen wij onze boten standaard aan de buitenzijde met zwarte epoxy coating waardoor de rompen een mooi traditionele uitstraling krijgen. Dekjes en binnenzijde worden standaard geglasparelstraalt waardoor het oppervlak een dofgrijs uiterlijk krijgt. Bijkomend voordeel is dat belopen oppervlak ook onder natte omstandigheden bijzonder stroef is. Nadeel is, ten opzichte van een geschilderd oppervlak is dat het meer vuil vasthoudt en daardoor eerder smoezelig wordt.
Bewust worden componenten als vlonders, rondhouten, bankjes en helmstok in hout uitgevoerd. Wij vinden dat we met deze manier van combineren van materialen uitstekend de specifieke positieve eigenschappen daarvan weten te benutten.